SAM

Johannes 13:14 “As Ek dan, wat julle Heer en Leermeester is, julle voete gewas het, moet julle ook mekaar se voete was.

SAM

BEL VIR SAM – (060) 421-7873

as jy weet van iemand wat hulp nodig het, eensaam is, deur ‘n krisis gaan …

as jy hulp nodig het …

as jy ‘n SAM wil wees …

as jy ons kan bemagtig met jou kennis …

BID ASSEBLIEF VIR SAM!

Johannes 13:14 “As Ek dan, wat julle Heer en Leermeester is, julle voete gewas het, moet julle ook mekaar se voete was.”

SAM