Huwelike

1 Kor. 13:4: “Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik …

Huwelike

Indien paartjies van hierdie gemeente of van elders in die huwelik wil tree, word daar van hulle verwag om eers huwelikskategese te deurloop. Raadpleeg asseblief ‘n leraar van hierdie gemeente in dié verband ten minste 3 maande voor die tyd. Bespreking van die kerk moet by die Kerkkantoor gedoen word. U moet asseblief ook ‘n Huweliksaansoekvorm invul.

Huwelike

TARIEWE

Huur van Kerk: Lidmate van ander gemeentes: R 500.00
Huur van Kerk: Lidmate van ons gemeente Gratis
Kerk Deposito: R 500.00
Koster: R 250.00
Orrelis: R 250.00
Dataprojektor Operateur: R 100.00
Leraar: Lidmate van ons gemeente Gratis
Leraar: Lidmate van ‘n ander gemeente: R650.00
Leraar: Reistoelaag (om huwelik te registreer): R700.00

Aansoek vir huwelike