Badisa

Verskaf versorging en ontwikkeling aan persone in nood.

Versorging

BADISA

BADISA Stilbaai is ‘n nie-winsgewende organisasie wat professionele maatskaplike dienste, versorging en ontwikkeling verskaf aan persone in nood, ongeag hul ras of godsdiens.  Hulle bedieningsarea sluit in Stilbaai, Jongensfontein, Melkhoutfontein en die omliggende landelike area.

Versorging

Visie

Om in navolging van Christus, mense en gemeenskappe in nood te help.

Missie

Om in opdrag van God en tot Sy eer, mense deur middel van doelgerigte en koste-effektiewe maatskaplike dienste te begelei tot selfontwikkeling.

Badisa Stilbaai het verskeie projekte waarmee hulle besig is. Ons lig graag die volgende projekte uit:

Baaija vir Biekie – hierdie tweedehandse winkel is die lewensaar van Badisa. Dit is ‘n fondsinsamelingsinisiatief wat aangewend word vir die lopende uitgawes van die kantoor. Die winkel maak staat op skenkings vanuit die gemeenskap, wat dan weer verkoop word teen ‘n geringe bedrag. Enige iets ván klerasie, linneware, kombuisware en tweedehandse meubels is welkom.

Sakkie vir ‘n Pakkie – Hierdie inisiatief van die Omgeegroep is een van hulle groot sukses verhale. Die projek stel die Kantoor in staat om tussen 25 en 40 kospakkies per maand uit te deel aan gesinne. Dit werk so: Neem ‘n sakkie by die kerk, koop die items op die lysie binne in die sakkie en bring die sakkie met items die volgende Sondag terug en plaas dit in die mandjies verskaf. Baie dankie aan elkeen wat ‘n bydrae lewer, hetsy met produkte of kontant bydraes.

Badisa het altyd ‘n behoefte aan vrywilligers. Indien u hierdie verdienstelike organisasie wil help, kan u hulle gerus kontak by die besonderhede hieronder.

Kontak Hulle

Maatskaplike Werker: Cornelia Giliomee
Sekretaresse: Annalize King
Pastoriestraat 15 (Agter die Kerkkantoor)

STILBAAI
6674
Tel. (028) 754-2203
E-pos: badisastilbaai@telkomsa.net