Ons Personeel

Ons is God se Verskil.

PERSONEEL

NGK STILBAAI

Ds Francois Taljaard:
Predikant

Sel: (061) 460-6404

Ds Francois is ons “senior” leraar. Hy is verantwoordelik vir onder andere Kleingroepe sowel as die Senior lidmate van die gemeente. Francois het sy Matriek aan die Hoër Seunsskool Hugenote gemaak, waarna hy na die Universiteit van Pretoria is om sy BA Graad in Teologie te verwerf. Hierna het hy sy Honneursgraad verwerf in Simitiese Tale en sy BD gedoen. Vóór Stilbaai, was hy ‘n leraar by die N.G. Kerk Krugersdorp-Oos en is reeds ‘n leraar in ons gemeente sedert 1 Maart 2006. Hy is getroud met Christelle en het 2 seuns en ‘n dogter.

Romeine 8:38-39: “Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.

Ds Vian Louw
Predikant

Sel: (074) 131-7967

Ons “jong” dominee is ds Vian Louw en hy is in beheer van ons Jeug. Vian het gematrikuleer aan die Hoërskool Eric Louw en het daarná by die Universiteit van Pretoria gaan studeer. Hier het hy sy B.Th graad voltooi, waarna hy sy M.div. gedoen het. In 2016 het hy sy Meestersgraad verwerf met die tema “Die pastorale verkenning van die effek van “pa-wonde”, “pa-honger” en “pa-nood”. Dieselfde jaar is sy tesis ook gepubliseer in die Tydskrif vir Christelike Wetenskap. Hy is ‘n kranige atleet wat al internasionaal deelgeneem het en wat in 2017 die S.A. Meesters gewen het in 400m hekkies. Vian is getroud met Marlé, wat haar doktorsgraad verwerf het en tans praktiseer as Kliniese Sielkundige. Hulle het ‘n seun en ‘n dogter

Jesaja 40:31: “… maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie.

Lydia Heyns:
Skriba / Saakgelastigde

Tel: +27 (28) 754-1705
lydiaheyns@ngkstilbaai.co.za

Lydia het gematrikuleer aan die Hoërskool Oudtshoorn, waarna sy ‘n Nasionale Diploma in Toerisme verwerf het aan die Kaapse Technikon. Sy het op 1 Augustus 2000 by die N.G. Kerk Stilbaai begin werk. Sy is ons kerk se Skriba / Saakgelastigde en is verantwoordelik vir die doeltreffende funksionering van die Kerkkantoor. Sy verrig ‘n breë spektrum van administratiewe pligte, tikwerk, algemene administrasie sowel as die finansiële administrasie van die gemeente, wat hantering van kontant, krediteure, salarisse en rekeningkundige pligte en verslae insluit. Sy het 2 dogters.

Filipense. 4:13: “Ek is tot alles in staat deur Hom wat my Krag gee.

Tersia Kluits:
Administratiewe Beampte / Ontvangsdame

Tel: +27 (28) 754-1705
admin@ngkstilbaai.co.za

Tersia het gematrikuleer aan die Hoërskool Albertinia, waarná sy begin werk het. Sy is ‘n oud-Stilbaaier en het op 1 September 2019 by ons begin werk as Administratiewe Beampte en Ontvangsdame. Haar rol vervul ‘n breë ondersteuningsfunksie wat telefoon, rekenaarwerk, liassering, tikwerk, fotostate en algemene kantoorpligte insluit. Sy ondersteun ook die predikante met die maak van afsprake. Indien u dus ‘n leraar wil sien, is sy die persoon om te kontak. Tersia is ook ‘n raakvatter as dit kom by organisering. Sy is getroud met Theo en hulle het ‘n seun en ‘n dogter.

Psalm 119:105: “U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my lewenspad.

Hein Breytenbach:
Koster / Faktotum

Hein het gematrikuleer aan die Morgenzon Landbouskool en het daarná gaan boer. Hy het op 1 Julie 2004 die pos as Koster/Faktotum aanvaar en het van die eerste dag af ‘n nuwe mening gegee aan die benaming: “Koster/Faktotum”. Sondae is hy ‘n baie bekende gesig in die kerk, waar hy rondskarrel om alles reg te kry vóór die eredienste, die klank te doen vir die voorsang en almal gelukkig te hou. Gedurende die week werk Hein van 08:00 tot 12:00 (Maandag tot Donderdag) en is dit nie ‘n onbekende gesig om hom op die grassnyer te sien, besig om gras te sny of onder die grassnyer te sien, besig om dit reg te maak nie. Hein is getroud met Elmarie en hulle het 2 seuns en 1 dogter.

Psalm 37:3: ”Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here en Hy sal jou gee wat jou hart begeer.

Niklaas Michaels:
Tuinier

As jy wonder hoekom die tuin by die kerk so mooi is, hoef jy nie langer te wonder nie. Niklaas is al sedert 6 September 1993 die Tuinier hier en met sy “groen vingers” groei enige plant. Hy is trots op sy tuin en kan nogal kwaai raak as jy sy plante beskadig. Niklaas is getroud met Dalene en het 1 seun.

Psalm. 121:1-2: “Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het.

Elma Riddles:
Skoonmaker

Elma is ons Skoonmaker en sy kom 2 maal ‘n week op ‘n Maandag en ‘n Vrydag werk. Sy is ook reeds ‘n “ou” hand by die kerk, aangesien sy reeds 1 Maart 1996 hierdie pos aanvaar het. Haar pligte is die skoonmaak van die Kerk en Kerkkantoor sowel as die was van vensters en ander algemene take, onder toesig en instruksie van senior personeel. Elma is altyd bereid om te help en is ‘n harde werker. Sy is getroud met Henry en hulle het een seun en een dogter.

Spreuke 14:26: “Wie die Here dien, het daarin ‘n veilige toevlug en ook Sy kinders vind daar skuiling.

Gebod
Opdrag

Belofte