Doopgeleenthede

Hand. 2:41: “Dié wat Sy woorde aangeneem het, is gedoop…

Doopgeleenthede

Die doop word bedien op aanvraag.

Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is.

Doopgeleenthede

LIDMATE VAN ONS GEMEENTE WAT HIER WIL DOOP

Lidmate van ons gemeente wat wil doop, moet vroegtydig reël vir doopkategese. Dit word gedoen op die basis van vier doopverrykings gespreksgeleenthede, wat oor weke gebeur. Lidmate moet dit in ag neem wanneer hul beplan om te doop. Lidmate wat reeds met die doop van ‘n kind, deur ‘n doopverrykingsiklus gegaan het, hoef slegs ‘n afspraak te reël vir ‘n opvolggesprek (ten minste 1 maand voordag hulle wil doop.) Nadat die doopverrykings gesprekke plaasgevind het, moet die egpaar ‘n Doopvorm invul en by die Kerkkantoor inhandig.

Laai Doopvorm Af

LIDMATE VAN ANDER GEMEENTES WAT HIER WIL DOOP

N.G. Kerk lidmate van elders moet by hul plaaslike leraar die doopkategese deurloop en ‘n brief verkry wat toestemming verleen dat die kind in Stilbaai gedoop mag word. Die toestemmingsbrief moet 2 weke voor die doop by die Kerkkantoor ingehandig word of per faks of e-pos gestuur word. Daar moet ook ‘n Doopvorm ingevul word, wat hier verkry word, of by die Kerkkantoor gekry kan word, ingevul moet word en aan die Kerkkantoor besorg moet word ten minste twee weke voor die doopsgeleentheid.

Aansoekvorms kan hier, by die kerk of kerkkantoor verkry word. Die vorm wat inligting vir die persoonlike gesprek met die predikant bevat, kan in ‘n koevert by die kerkkantoor ingehandig word of by die leraar self afgegee word.

Laai Doopvorm Af

LIDMATE WAT ELDERS WOON, MAAR WIE SE LIDMAATSKAP HIER IS

Lidmate van ons gemeente wat elders woon moet by die gemeente waar hul plaaslik inskakel, aanmeld vir doopkategese, soos lidmate van elders, tensy hul bereid is om soos lidmate wat plaaslik woon, deur die verrykingsgesprekke te gaan, soos hierbo uiteengesit. ‘n Doopvorm moet ook ingevul word en by die Kerkkantoor ingehandig word ten minste twee weke voor die doopsgeleentheid.

Laai Doopvorm Af

LIDMATE VAN ANDER KERKGENOOTSKAPPE WAT HIER WIL DOOP

Lidmate van ander kerkgenootskappe, wat deur ons kerk erken word, moet skriftelik by hul kerk toestemming kry om hul kind hier ten doop te bring. Raadpleeg asseblief ons leraar betyds. Aansoeke moet twee weke voor die doop, tesame met die Doopvorm, by die Kerkkantoor ingehandig word.

Laai Doopvorm Af