Huur van Kerk en Kerksaal

Bediening vir Eiendomme

Huur van kerk en kerksaal

Die N.G. Kerk Stilbaai besit een Kerksaal te Jongensfontein, wat gehuur mag word vir funksies. Jongensfontein Kerksaal is geleë in Jongensfontein, ongeveer 10 km vanaf Stilbaai en kan ongeveer 150 persone akkommodeer.

Huur van kerk en kerksale

Indien u die saal wil huur vir ‘n vergadering of trou seremonie, kan u die Kerkkantoor skakel om die saal te bespreek. Die volgende vorms moet ook ingevul en ten minste twee weke vóór die funksie by die Kerkkantoor ingehandig, gefaks of ge-epos word.

Die Kerksaal word deur verskeie persone en organisasies gebruik en daarom wil ons versoek dat u asseblief die saal in dieselfde toestand laat as wat u dit ontvang het.

Aansoek om Huur van Jongensfontein Saal

REëLS VIR DIE GEBRUIK VAN DIE SAAL

 • Indien enige skade aangerig word, sal die persoon of liggaam wat die saal huur of gebruik, verantwoordelik wees vir die betaling van die onkostes vir die herstel van die skade.
 • By die bespreking van die saal, is ‘n deposito vir moontlike onkostes, betaalbaar, wat terugbetaal sal word nadat die koster aangedui het dat geen skade aan die saal aangerig is nie.
 • Die saal moet in ‘n skoon en netjiese toestand gelaat word, anders sal die skadedeposito nie terugbetaal word nie.
 • Enige lid van die Bediening vir Eiendomme, die Koster of enige persoon daartoe gemagtig, het die reg om inspeksie te enigertyd te doen.
 • Die saal moet voor 24:00 ontruim wees, veral op ‘n Saterdagaand.
 • Die Kerkraad behou die reg voor om die bespreking van die saal, soos en wanneer dit in belang van die Kerkraad geag word, te kanselleer.
 • Niemand mag in of op enige eiendom, enige luidspreker of ander toestel vir die reproduksie of versterking van klank by die saal gebruik op sodanige wyse dat die klank hoorbaar is buite die grense van sodanige eiendom en wesenlik die normale gerief, gemak, vrede of rus van die okkupeerders van die omliggende eiendomme steur nie.

Let asseblief ook op die volgende voordat u die saal toesluit / verlaat:

 • Die vensters moet almal toe wees;
 • Die toilette moet almal gespoel wees;
 • Geen teesakkies ens. moet in die wasbakke gelaat word nie.
 • Stoele en tafels wat gebruik is, moet teruggeplaas word.

Die saal word een maal per maand skoongemaak en dit is daarom noodsaaklik dat elkeen sal toesien dat die saal in só ‘n toestand agtergelaat word dat die volgende huurder dit onmiddellik kan gebruik.