Onderlinge sorg

Gal. 6:2: “Dra mekaar se laste en gee op dié manier uitvoering aan die wet van Christus.”

Onderlinge sorg

Hebr. 13:16: “Moenie nalaat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is die offers wat vir God aanneemlik is.”

Onderlinge sorg

DIE HOOFAKTIWITEITE BEHELS

 • Om weë en middele te vind om nood te verlig en op te los;
 • Om God te verheerlik deur naastediens en om die gemeente op te bou ten opsigte van naastediens;
 • Nuwe intrekkers te verwelkom en in te skakel;
 • Die gemeente en gemeenskap bewus te maak van die gevare van dwelms en HIV (Vigs) en reeds geaffekteerdes te ondersteun;

DIT IS GERIG OP:

 • Alle lidmate van die gemeente in die eerste plek
 • Die hele gemeenskap van Stilbaai, Jongensfontein, Melkhoutfontein en die plaasgemeenskappe, wat betref die werksaamhede van BADISA

WAARDES

 • Naaste liefde: Om God se Verskil te wees deur doelbewus regverdig, liefdevol, getrou en bedagsaam te wees. Matt 7:12: “alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen.”
 • Barmhartigheid te bewys deur emosionele ondersteuning, uitreik in probleemsituasies, materiële versorging, MIV/Vigs.
 • Mense se menswaardigheid te erken.
 • Deursigtigheid: Geen eie belang by besluite, besluite motiveer.
 • Omgee: Nie net vir God se skepsels nie, maak ook vir God se natuur.
 • Gasvryheid, veral ook aan nuwe intrekkers.
 • Vertroue en Vertroulikheid: Vertroue op God, vertroue in mekaar en vertroulikheid handhaaf.
 • Fokus op Christus: Tradisies of gebruike mag nie fokus van Christus verskuif nie.
 • Konflik: Woorde moet werktuie en nie wapens wees nie. (Spreuke 17:27)