Visie en Waardes

Stilbaai, die gemeente, opgewonde op pad met die visie:

 

Elkeen passievol in alles

 

GOD SE VERSKIL

 

vir die wêreld

 

Ons Missie

Om te wen, te vestig, toe te rus, te stuur en leerbaar te wees in die gemeente, die gemeenskap en verder in die hele wêreld.

 

Ons Waardes

  • Diensbaarheid
  • Gehoorsaamheid
  • Passievolheid
  • Aanpasbaarheid

Hierdie waardes is omvattend en ander formulerings kan maklik ingelees word.

 

Ons Toets

Ons / my gedrag, woorde, aksies asook fisiese en emosionele teenwoordigheid:

  • Help mense wat nie Christene is of aan God toegewy is nie, om volgelinge van Jesus te word;
  • Ontwikkel en dra by tot verdieping van verhoudings met Christus;
  • Help mense om ook die Bybelse liefdesriglyne te leef;
  • Weerspieël ons missionele identiteit wat ook ander as gestuurdes van Christus toerus en aanspoor;
  • Vertoon bereidheid tot leer en aanwending van meer en beter kennis, insig en vaardigheid.