Studiestukke
Dinsdag, 29 September 2009 00:00

Dissipelskap

Written by Ds Willie Gouws

Inleiding:

Ons tema vir die jaar is dissipelskap en verskillende aspekte daarvan word in die wyksbyeenkomste se stukke belig.  Hierdie maand wil ons weer stilstaan by die bekende Mark 8:34 -38.

Markus 8:34-38

Voorafgaande: (31-32)
Jesus vra die dissipels wie dink hulle is HY.  Die antwoord is die Messias.  Daarom dat Petrus Hom teregwys oor Sy uitsprake van Sy Lyding en Dood;  dit pas nie by die Messias om so te praat nie.(33)  Jesus reageer skerp en noem dit menslike, selfs demoniese denke.  Daarna roep Hy almal bymekaar en lê hierdie harde eis voor almal se deur wat belangstel om Hom te volg.  Dit is amper soos stap twee van dissipelskap:  Eers was dit ’Volg My’, nou is dit ’So volg jy My!’

  • Watter drie aksies vereis Jesus van elkeen wat Hom wil navolg?
  • Wat sou "verloën jouself" beteken?  Lees ook Jakobus 4:7-10; Filip 3:7-10
  • Wat sou "neem jou kruis op" beteken?  Lees ook Hebreërs 12:1-4, 1 Petr. 4:12-14.

In Jesus se eie lewe word vraag 2 en 3 m.i. uitgebeeld deur Getsemane en op pad Golgota toe.
Die twee stappe volg logies op mekaar, maar is nie dieselfde nie.

  • Hoe sal die eerste twee stappe jou help om "Volg My" beter uit te voer?
  • Jesus belowe nie om altyd te lei op gerieflike paaie nie, inteendeel Hy praat van swaarkry.  Dit laat baie gelowiges terugdeins uit vrees vir gevaar.  Lees Ps 23: 3-4, 1 Petrus 5:10
  • In ons gemeente het ons alles rustig onder beheer, sal ons nog hierdie opdrag uitvoer as dit skielik van ons gevra word?