Kleingroepbediening

Rol: Verhoudings bou.
Doel: Om holistiese kleingroep oefen arenas daar te stel SODAT liefde in die vorm van intieme gemeensaamheid, intensiewe spirituele interaksie en praktiese hulp bedien word.
Aktiwiteite:  
Stimuleer groepvorming, skool groepleiers

 

Kleingroepe kom reeds ‘n lang pad in die gemeente met ‘n geskiedenis van ‘n mindere mate van sukses.  Dit is egter ‘n bedieningsmodel waaraan daar steeds ‘n behoefte is.

 

In die gemeente is reeds ongeveer 40 kleingroepe.  Hierdie groepe getuig sonder uitsondering van seën en groei wat ondervind word.  Die grootste rede is gereelde weeklikse byeenkomste, waar verhoudings ontwikkel rondom die Woord en waar individuele behoeftes fisiek, geestelik, emosioneel en sosiaal aangespreek word, dit wil sê ‘n holistiese versorging van mekaar, asook uitreik na buite.

 

Kontakpersoon:  Mnr Sol van der Merwe
Tel. (028) 755-8080
Sel. (082) 459-5980