Jeug

Rol: Dissipelskapskoling
Doel: Om interaktiewe groepskoling aan te bied SODAT "life skills" in dissipelskap aangeleer en geoefen word.
Aktiwiteite:  
Klasse, groepe, projekte, kampe

 

Die Jeug- en Gesinsbediening fokus op die toerusting en versorging van ons kinders, jongmense en hul ouers.

 

Dit word hoofsaaklik gedoen deur die Dissipelskapskool op Sondae.

 

By die Dissipelskapskool lê ons klem op verhoudingsgerigte onderrig en ons maak ook van ervaringsleertegnieke gebruik.  Bybelkennis is vir ons baie belangrik, aangesien ons ervaar dat daar ‘n groot leemte in hierdie verband onder ons kinders is.

 

Dissipelskapskool is vanaf voorskool tot graad 8.  Wanneer kinders in Graad 9 kom, moet hulle skriftelik aansoek doen om deel van die Voorbereidingsklas te word.  Die doel daarmee is om die “worsmasjien” effek te verminder, sodat kinders regtig moet gaan dink of hulle wil deel wees van die gemeente.  As hulle wel deel raak van die groep, moet hulle vir ten minste nog 2 jaar onderrig ontvang.  Die klem hier is op lewende lidmaat voorbereiding.  Hierna, as hulle gereed voel, kan hulle weer ‘n brief skryf, waarin hulle verduidelik waarom hulle graag ‘n lidmaat wil wees.  Daar word dan ‘n kamp gehou en ‘n onderhoud met elke kind gevoer om seker te maak dat die kind geloofsekerheid het.  Daarna word hulle voorgestel.

 

Die Dissipelskapskoolleiers kom op ‘n weeklikse basis bymekaar om die lesmateriaal te bespreek en saam te bid en te besin. 

 

Kampe en uitreike is ‘n integrale deel van ons bediening.  Ons kamp met elke klasgroep ten minste een keer per jaar.  Aangesien ons bevoorreg is om in hierdie besonderse natuurskoon te woon, hou ons heelwat Avontuurkampe, waar ons op die rivier roei of langs die see, of in die berg stap. Ons stap ook in die Knysnabos of doen fietstoere ens.

 

Ons gaan ook jaarliks op uitreike en gaan op uitreike bv na die plakkerskampe by Knysna, Mosselbaai en Kaapstad.  Ons reik ook uit na ons plaaslike gemeenskappe op die plase en Melkhoutfontein.  Ons het ook al uitreikaksies saam met die Bediening vir Getuienis en Diens na Mosambiek geloods.  Dit is belangrik vir die geestelike groei van die kinders om ook die evangelie te leer deel.

 

 

Voorsitter:  Me Dine-Marie Dwyer Tel. (071) 342-9447