Wat beteken die woord "gasvryheid"?  Die verklarende woordeboek stel dit baie duidelik, naamlik "Gul in die onthaal van gaste."  Dit is presies wat ons met die Gasvryheidsbediening beoog.

 

'n Groepie lidmate onder leiding van ds Francois Taljaard, het die behoefte raakgesien om almal, dit beteken, nuwe intrekkers of net iemand wat ons dorp besoek, lidmate wanneer hulle eredienste bywoon of sommer almal wat ons pad kruis, vriendelik te ontvang en oral hartlik welkom te laat voel.

 

Daar is verskeie maniere hoe ons hierdie liefdesdiens uitvoer en omdat ons almal verskillende gawes ontvang het, is daar in hierdie groepie lidmate ook verskillende maniere hoe ons die behoefte aanspreek, naamlik:

 

  • Daar is 'n groep wat nuwe intrekkers of besoekers "soek" sodat hulle nie wegsmelt in die gemeenskap nie.
  • 'n Ander groep kry die name van nuwe intrekkers, lê by hulle besoek af en nooi hulle na 'n gesamentlike tee, wat elke drie maande gehou word;
  • Nog 'n groep ontvang kerkgangers voor die aanvang van die eredienste, by hul motors.  Indien dit reën is daar 'n sambreel beskikbaar of hulp word verleen aan iemand wat moeilik uit die motor klim.
  • 'n Ander groep, wat al 'n instelling geword het, groet alle kerkgangers by die deure by beide oggenddienste.

 

WAT BEOOG ONS NOG?

 

  • 'n Bemande tafel by elke deur in die portaal, wat inligting kan voorsien en om spesifiek aandag te gee aan besoekers of nuwe intrekkers.
  • Dat alle lidmate op een of ander manier betrokke sal raak by hierdie bediening, sodat elkeen wat Stilbaai sy tuiste maak of net die dorp besoek, die gesindheid wat ons by Jesus leer, sal ondervind.
  • Dat enige persoon wat nog idees het, dit met ons sal kom deel, want ons glo dat ons nog baie meer kan doen.

Skakelpersoon:  Mev Loraine Jardine

Tel. (028) 754-3001