Rol: Erediensorganisering
Doel:

Om prediking, musiekbegeleiding, media en skedulering te fasiliteer SODAT ordelike, soortige eredienste plaasvind.

Aktiwiteite:  
Skedulering, organisering en preekrooster

 

 

Die Bediening vir Aanbidding se primêre doel is om alle eredienste organisatories vlot te laat verloop. Dit vind plaas deur die koördinering van verskeie aspekte wat tydens die erediens as “outomaties” deur gemeentelede belewe en verwag word.  Hierdie aspekte sluit media, musiek, kollekte en die blommerangskikkings in.  Al hierdie bydraes word deur vrywilligers in liefde gedeel.

 

Benewens die primêre doel, word verskeie ander aksies vanuit die Bediening geïnisieer, soos bv. die Kerssangdiens, Liedere by Kerslig, Passiespel ens.  Hierdie optredes is inisiatiewe wat deur lede vanuit die Bediening geneem word en wat met die projekte hardloop.


Voorsitter:  Mnr Willie Olivier
Sel. (082) 940-2244