Finansies

2 Kor. 9:7:Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief.”)

Finansies

Bewaking van die Skatkis

Rol:
Bewaking van die Skatkis.
Doel:
Om die gemeente se inkomste, beleggings en uitgawes as rentmeester te bestuur sodat roepingsgetroue, gesonde, korrekte befondsing van aktiwiteite kan gebeur.
Aktiwiteite:
Begroting, advisering, opstel van finansiële state, bestuur van kantoor.

Finansies

2 Kor. 9:7: “Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief.”

Die gemeente is afhanklik van dankoffers, kollektes en fondsinsamelings om sy finansiële verpligtinge na te kom. Aan die begin van die boekjaar beplan die onderskeie bedieninge werksaamhede vir die jaar en daarna word ‘n gemeentelike begroting opgestel. Die Kerkraad keur die begroting goed.

Gedurende die boekjaar hou die bediening voortdurend ‘n waaksame oog oor die finansies.

Nuwe lidmate wat in finansies belangstel, word vriendelik uitgenooi om by ons aan te sluit. U kundigheid sal verwelkom word!