Afkondigings

AANGESIEN ONS KERKDIENSTE TOT NA DIE PAASNAWEEK AFGESKAF IS, SAL DAAR EERS

WEER AFKONDIGINGS GEPLAAS WORD WANNEER DIENSTE WEER HERVAT.